Quay lại

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tặng sách cho Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng ngày 24/11/2022,  Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng 266 quyển sách cho Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh, bao gồm các loại sách: văn học, lịch sử, địa lý, chính trị, luật, tôn giáo.  

Đến nay, thư viện của Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh đã có 3.952 cuốn sách. Trong đó có 1.607 cuốn sách được scan đưa lên trang.


Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Anh