ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH

ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH

Tác giả: Đại tá Khuất Biên Hòa
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân
Năm xuất bản: 2005
Lĩnh vực: Tổng hợp
Số trang: 288
Lượt xem: 23184

Giới thiệu

Suốt cuộc đời tham gia cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã làm nhiều việc, có nhiều cống hiến cho cách mạng, nhưng cũng suốt cả cuộc đời ông sống giản dị và vô cùng thanh bạch. Nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời, quá trình hoạt động của ông, nhà xuất bản Quân đội nhân dân vừa ấn hành cuốn sách "Đại tướng Lê Đức Anh".
Nội dung sách giới thiệu tuổi thơ và quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh từ Trị Thiên tới Lộc Ninh - đánh Pháp ở miền Đông Nam Bộ, trên chiến trường đánh Mỹ - làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và thời kì làm Chủ tịch nước trong công cuộc đổi mới đất nước.
Đọc qua cuốn sách, chúng ta thấy đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, quyết liệt và chí công vô tư. Không những thế, Ông còn là tấm gương sáng về đạo đức lối sống, năng lực tư duy và năng lực hành động cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Cùng lĩnh vực