ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC ANH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ

ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC ANH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ

Tác giả: Nhiều tác giả
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2020
Lĩnh vực: Tổng hợp
Số trang: 995
Lượt xem: 19089

Giới thiệu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng - Chủ tịch nước Lê Đức Anh, tại chính quê hương ông vào ngày 30/11/2020. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận dược 87 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.
Để phục vụ cho cuộc Hội thảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban tổ chức mà trực tiếp là Viện Lịch sử quân sự Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức biên tập các bài viết, tham luận xuất bản thành sách mang tiêu đề: Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế.

Cùng lĩnh vực