Văn hóa và Đạo giáo tại Khánh Vân Nam viện

VĂN HÓA VÀ ĐẠO GIÁO TẠI KHÁNH VÂN NAM VIỆN

Tác giả: Dương Hoàng Hải Bình
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 2020
Lĩnh vực: Khoa học xã hội
Số trang: 227
Lượt xem: 1

Giới thiệu

Tôn giáo, một thành tố trong văn hóa, từ lâu đã đi vào đời sống tâm linh của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở Việt Nam, khởi nguyên của tôn giáo Việt là một hệ thống gồm tam giáo: Phật, Nho, Đạo, thường gọi Tam giáo đồng nguyên. Thế nhưng, trong quá trình du nhập và phát triển, các tôn giáo này đã thể hiện tính dung hợp cao để đi vào cuộc sống đời thường, nên có nơi, có lúc chỉ hiện diện như là một tàn dư, nhất là Đạo giáo.
Chính điều này đã thôi thúc tác giả thấy cần thiết giới thiệu đặc trưng cũng như những nét nổi bật trong sinh hoạt của Đạo giáo còn tồn tại đến nay tại Nam Bộ, mà điển hình nhất chính là Khánh Vân Nam Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, cái nôi đầu tiên của Đạo giáo ở Nam Bộ. Tên gọi Khánh Vân Nam Viện cũng chỉ rõ đây là một nhánh phát triển ở phương Nam của Khánh Vân Động (Quảng Đông, Trung Quốc) được xây dựng từ thế kỷ XIX (1899)...

Cùng lĩnh vực