Mùa nước nổi trong đời sống văn hóa đồng bằng Sông Cửu Long

MÙA NƯỚC NỔI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Lĩnh vực: Địa lý, lịch sử và các khoa học phụ trợ
Số trang: 219
Lượt xem: 0

Giới thiệu

Mùa nước nổi đồng bằng sông cửu Long, chỉ kéo dài tối đa là bốn tháng trong năm, là thời điểm mà cư dân địa phương tập trung cao độ tri thức, phương tiện ứng phó với thiên nhiên.
Những hoạt động sản xuất và sinh hoạt đời thường khác của cư dân địa phương trong mùa nước nổi góp phần tăng thêm sự phong phú đa dạng, nhiều màu sắc cho văn hóa miền sông nước đồng bằng sông cửu Long.
Có một số sinh hoạt chỉ diễn ra trong mùa nước, tuy nhiên cũng không ít hoạt động diễn ra xuyên suốt cả năm gắn liền với sông nước, nên trình bày tách bạch mùa nước nổi trong đời sống văn hóa đồng bằng sông Cửu Long là một việc không đơn giản.
Để tiếp cận vấn đề một cách tương đối, trong tập sách này, chúng tôi xin trình bày theo các chương:
- Chương một: Mấy nét về mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long.
...

Cùng lĩnh vực