Quay lại

Xem thư Đại tướng Lê Đức Anh gửi du học sinh

Cùng nhìn lại bức thư Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi các du học sinh năm 2006 đăng trên VietNamNet.
 

Hà Nội, ngày 24/1/2006.

Thân mến gửi các cháu nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tôi vừa được anh Phạm Đức Trung Kiên, Giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) cho biết: Hầu hết trong số hơn 150 cháu nghiên cứu sinh cao học của Việt Nam tại Hoa Kỳ đều học giỏi và đều có nguyện vọng khi học xong được trở về nước nhà làm việc, tôi rất mừng.


Đại tướng Lê Đức Anh chụp chung với các cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ sáng 24/1. (Ảnh: Văn Chung)

Những năm vừa qua và hiện nay, người Việt ở nước ngoài, trong đó có rất nhiều người sinh sống ở Mỹ cũng đang hướng về Tổ quốc Việt Nam, muốn đóng góp trí tuệ, tài năng, công sức và tiền của vè xây dựng quê hương đất nước.

Đây là một hiện tượng đáng mừng, một điều quý giá. Nhưng trong đó cũng có một số người còn có sự mặc cảm. Mặc cảm là điều dễ hiểu, vì một số người dân trong nước, kể cả cán bộ còn có hiện tượng hẹp hòi, kèn cựa. Đây cũng là chuyện thường tình. Chúng ta phải kiên trì và vượt qua để vươn lên, tích cực cống hiến thật nhiều cho đất nước.

Có ý kiến cho tôi là "một người bảo thủ". Tôi xin nói rằng ở trong tôi luôn kiên định tư tưởng "Giữ vững độc lập, tự chủ của Tổ quốc ta, dân tộc Việt Nam ta". Hay nói một cách khác là về giữ vững độc lập, chủ quyền của quốc gia thì tôi kiên quyết "bảo thủ".

Nhà nước ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước. Trong đường lối đổi mới có một tư tưởng chủ đạo rất quan trọng là "Việt Nam muốn là bạn của tất cả các quốc gia và các dân tộc trên thế giới".

Chúng ta tiến hành mở cửa, giao lưu, hợp tác hữu nghị với bạn bè quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Trên cơ sở hợp tác hữu nghị, chúng ta đã có thêm vốn, có thêm các thiết bị và công nghệ hiện đại để kiến thiết đất nước.

Trước đây quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là khó. Thậm chí rất khó. Nhưng sau đó đã có sự phát triển theo chiều hướng tốt, bây giờ càng tốt hơn. Người Việt Nam muốn đi sang Mỹ học tập cũng dễ, mà người Việt định cư ở Mỹ muốn về nước cũng thuận lợi. Với các nước, các dân tộc khác chúng ta cũng có quan hệ tốt đẹp.

Đây là cơ hội để Việt Nam phát triển đi lên. Chúng ta đã và đang tận dụng thời cơ để phát triển, nên Nhà nước ta đề ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển không phải là sự viển vông duy ý chí, mà là có cơ sở.

Tôi cho rằng những người Việt Nam ở bất cứ nước nào trên thế giới đang có một sứ mệnh "Bảo vệ Tổ quốc từ xa" và "Xây dựng đất nước từ xa".

Người Việt chúng ta vốn siêng năng và thông minh. Chúng ta phải tận dụng và tranh thủ học tập từ bạn bè quốc tế. Về khoa học quản lí và khoa học kỹ thuật thì chưa ai làm hơn Mỹ. Bởi vậy các cháu hãy tập trung hết tinh lực để học tập thật tốt, đặng tiếp thu những kiến thức và khoa học của các nước tiên tiến, những tri thức của nhân loại để mai đây về xây dựng đất nước, hãy biến tinh thần yêu nước và tự cường dân tộc thành sức mạnh nội lực trong học tập và nghiên cứu đạt kết quả cao.

Nhân dịp năm mới 2006 và Xuân mới Bính Tuất, bác chúc các cháu mạnh khỏe, đoàn kết, nghị lực và thành công! Từ quê nhà, bác gửi tới các cháu lời chào thân ái!
 

Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam