Quay lại

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh