Quay lại

Đại tướng Lê Đức Anh, 1 trong 8 chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh

Ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh chiến dịch ngày ấy gồm 8 người, trong đó có ông Lê Đức Anh.

Đại tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Anh