Quay lại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Lê Đức Anh nhân dịp Tết Độc lập