Quay lại

Thiếu tướng Cao Long Hỷ, nguyên Cục trưởng Cục An ninh quân đội, chia sẻ về Đại tướng Lê Đức Anh