Quay lại

Tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng

Sáng 30-11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học (HTKH) cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo (toàn văn đăng trong số báo hôm nay). Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP, Trưởng ban chỉ đạo HTKH chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng BQP; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các tướng lĩnh, sĩ quan và đại diện gia đình cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
 

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã khái quát về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, chứng kiến sự nghèo đói của người dân lao động cùng khổ dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, đồng chí Lê Đức Anh đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi (1937), trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khi mới 18 tuổi (năm 1938). Được tôi rèn qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên các cương vị công tác và trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Lê Đức Anh cũng khẳng định phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán trong công tác, quyết liệt trong hành động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng trao đổi với các đại biểu dự hội thảo.

Đề dẫn hội thảo do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày đã nhấn mạnh những mốc son, dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt, vinh quang của đồng chí Lê Đức Anh; những đóng góp quan trọng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 và công lao to lớn trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Phẩm chất và tài năng của đồng chí Lê Đức Anh không ngừng tỏa sáng, phát huy trên các cương vị được Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội giao phó.

Phân tích những quan điểm và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giai đoạn 1948-1950, khi đồng chí là Tham mưu trưởng Khu Sài Gòn-Chợ Lớn, tham luận của PGS, TS Hồ Sơn Đài, nguyên Trưởng phòng Khoa học quân sự Quân khu 7, nguyên Thư ký của đồng chí Lê Đức Anh, khẳng định: Với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Lê Đức Anh luôn bản lĩnh và quyết đoán trong chỉ huy, chỉ đạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí đã có đóng góp quan trọng cùng cấp ủy đảng, Bộ tư lệnh Sài Gòn-Chợ Lớn chỉ huy LLVT xây dựng, chiến đấu, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển phong trào chiến tranh du kích ở địa bàn đô thị trọng yếu.

Ở cương vị Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí Lê Đức Anh tỏ rõ là người chỉ huy có tầm nhìn xa trông rộng và tài thao lược quân sự. Những năm 1969-1973, đồng chí Lê Đức Anh cùng quân dân Đồng bằng sông Cửu Long kiên cường bám trụ, đánh bại kế hoạch bình định lấn chiếm của địch, giữ vững vùng giải phóng, tạo thế và lực mới để giành thắng lợi quyết định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Điều này được Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó chính ủy Quân khu 9 trình bày với những phân tích rất biện chứng.

Đặc biệt, với vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng BQP, Đại tướng Lê Đức Anh cùng tập thể Thường vụ, Đảng ủy Quân sự Trung ương, thủ trưởng BQP tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là tầm nhìn chiến lược về phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Trên cương vị Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã cùng tập thể Bộ Chính trị khởi xướng và đề xuất nhiều quyết sách quan trọng chỉ đạo toàn dân, toàn quân thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và tình trạng bị bao vây, cấm vận; cùng Trung ương Đảng, Quốc hội xây dựng hệ thống luật pháp, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cách mạng, bảo đảm cho công cuộc đổi mới đi đúng hướng. Những cống hiến của đồng chí Lê Đức Anh rất to lớn, nổi bật trên cả lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tất cả nội dung trên được hầu hết các ý kiến, tham luận khẳng định và lý giải sâu sắc.
 

Nhà tham mưu chiến lược xuất sắc

Từ năm 1978 đến năm 1979, với vai trò Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, đồng chí Lê Đức Anh đã cùng Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ huy LLVT Quân khu 7 từng bước xây dựng, củng cố lực lượng và chiến đấu giành lại thế chủ động chiến trường, phản công đẩy lui quân đội Pol Pot ra xa biên giới. Nội dung này được Đại tá, TS Lê Thanh Bình, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 thể hiện rõ trong tham luận của mình. Với công tác xây dựng lực lượng và tổ chức chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, tham luận đã minh chứng đóng góp của đồng chí Lê Đức Anh trong công tác, hoạt động, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý để vận dụng và phát huy trong giai đoạn hiện nay, như tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết quốc tế, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT nhân dân...

Trải qua nhiều cương vị công tác, trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đổi mới đất nước, đồng chí Lê Đức Anh có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung, lực lượng hải quân nói riêng. Nội dung này được Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân, làm rõ qua tham luận gửi về hội thảo bằng luận giải sâu sắc và khẳng định: Với tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đại tướng Lê Đức Anh, lực lượng hải quân đã không ngừng lớn mạnh, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc và môi trường hòa bình trên biển.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung luận giải, khẳng định đồng chí Lê Đức Anh là nhà tham mưu chiến lược xuất sắc, góp phần chuẩn bị và hoàn thiện nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng; điều chỉnh thế bố trí chiến lược của đất nước từ thời bình sang thời chiến và từ thời chiến sang thời bình. Quá trình công tác, trên các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội, đồng chí Lê Đức Anh luôn thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của người quân nhân cách mạng, bảo đảm đơn vị giữ vững thế tiến công, chủ động tiến công; lăn lộn với thực tế chiến trường để tìm ra cách đánh hiệu quả, giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ và đồng bào, góp phần cùng quân và dân ta giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, quyết định. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã có đóng góp quan trọng trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, Quân đội nhân dân và xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh.
 

Tấm gương vị tướng đức độ, tài ba

Tự hào là quê hương của vị tướng tài ba, đức độ, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh khi trình bày tham luận: Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Anh đã có nhiều cống hiến cho Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, nhưng cũng suốt cuộc đời, đồng chí sống giản dị và vô cùng thanh bạch, là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng, học tập và noi theo.

Sinh thời, cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh luôn xác định lấy việc phục vụ nhân dân vô điều kiện làm mục tiêu phấn đấu, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống bình dị của nhân dân. Đối với LLVT, đồng chí luôn gần gũi, hiểu tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, hết lòng giúp đỡ, yêu thương; lời nói đi đôi với việc làm, lý luận gắn với thực tiễn, đạo đức đi đôi với tài năng. Từ lối sống chan hòa với cuộc sống của nhân dân, đồng chí đã nhìn ra những bất cập trong hoạt động, tìm ra hướng giải quyết, nhờ đó đã bồi đắp những kinh nghiệm thực tiễn, làm chìa khóa cho sự phát triển của Đảng, đất nước và quân đội...

Thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày tổng luận hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, khẳng định: Các tham luận gửi đến hội thảo được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, vừa khẳng định những cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, vừa thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, BQP và nhân dân ta đối với đồng chí Lê Đức Anh. Tuy cách tiếp cận của từng tham luận khác nhau, nhưng tựu trung đã phân tích, luận giải làm nổi bật chủ đề hội thảo, khẳng định Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Suốt cuộc đời mình, đồng chí đã đi theo ngon cờ quang vinh của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của nhân dân, của quân đội lên trên lợi ích của cá nhân, gia đình. Đồng chí Lê Đức Anh thật sự là người lãnh đạo, người “đầy tớ”, “công bộc” trung thành, tận tụy của nhân dân, chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đúng như phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, các tham luận, ý kiến được trình bày tại HTKH đã bổ sung những thông tin, tư liệu để khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Lê Đức Anh; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu của Đảng, cách mạng Việt Nam; ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT - DUY ĐÔNG