Quay lại

Quê hương xứ Truồi với Đại tướng Lê Đức Anh

Nơi cuối con sông Truồi hiền hòa, làng Bản Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, quê hương của Đại tướng Lê Đức Anh. Những người dân quê hương luôn dành cho Đại tướng những tình cảm trân trọng sâu sắc.