Quay lại

Phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh tại Lễ khánh thành Nhà văn hóa (Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế)

Nhân dân quê tôi cùng nhân dân cả nước đã tham gia tích cực 3 cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc - 50 năm chiến tranh.

Cuộc chiến tranh thứ 3 do một liên minh của các nước lớn có thỏa ước ngày 23 tháng 10 năm 1975 rất khốc liệt và ác độc đối với đất nước và nhân dân ta mà ta mất cảnh giác. Mãi đến ngày 15 tháng 6 năm 1978, Bộ Chính trị và nhà nước ta mới thấy rõ thế lực chủ mưu và lãnh đạo nhân dân ta ứng phó có hiệu quả cao. Cuộc chiến này ta phải động viên quân số từ 50 vạn sau năm 1976 lên đến 1 triệu 600 nghìn năm 1985. Nền kinh tế vốn đã lạm phát, đến cuộc chiến tranh lần thứ 3 này lạm phát càng nhiều lên đến 774%, mặc dù có viện trợ của Liên Xô hơn 1 tỷ đô la. Đến thập kỷ 90 thì ta bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, vào lúc ông Giang Trạch Dân làm Chủ tịch nước. Việt Nam quan hệ bình thường với Mỹ (năm 1995) khi ông Bin Clinton làm tổng thống. Từ đó nước ta quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, mở ra một giai đoạn mới. Nhưng khó khăn còn nhiều. Cho nên ngày nay nhân dân ta vừa khắc phục hậu quả của chiến tranh xâm lược vừa xây dựng và phát triển đất nước. Bài học vừa qua cho thấy đấu tranh cho độc lập tự do, dân chủ là lâu dài. Chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau không để mất cảnh giác một lần nữa.

Trong chiến dịch Mậu Thân – 1968, lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế đã đánh chiếm thành phố Huế và giữ được 25 ngày đêm, góp phần buộc Mỹ phải rút quân. Với đà tiến công và thắng lợi chung của đất nước, quân và dân Thừa Thiên Huế đã giải phóng tỉnh nhà ngày 26 tháng 3 năm 1975, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Những đóng góp của quê hương Thừa Thiên Huế đã trở thành truyền thống, thành tài sản văn hóa quí giá cho các thế hệ kế tục học tập, giữ gìn và trân trọng. Học tập, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, luôn vững tin ở thắng lợi của cách mạng ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chính là một trong những động lực quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp, đời sống nhân dân yên vui, ấm no, hạnh phúc.

Nhân đây, tôi đề nghị các cơ quan, bạn bè thân hữu hãy tiếp tục sưu tầm sách, báo, tài liệu có giá trị để bổ sung vào Nhà văn hóa này, nhằm phục vụ nhân dân, góp phần bồi dưỡng tinh thần và nâng cao kiến thức mọi mặt cho nhân dân được tốt hơn.

Tôi mong nhà văn hóa này và tất cả nhà văn hóa khác góp phần củng cố, nâng cao ý chí giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn vùng đất liền, vùng biên đảo và vùng trời. Và nâng cao không ngừng trình độ khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phổ biến những kinh nghiệm, ứng dụng những tiến bộ mới nhất của xã hội cho nhân dân trong vùng.

Ngày 7 tháng 4 năm 2012


Một số hình ảnh về nhà văn hóa - thư viện