Quay lại

Ông Lê Đức Anh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Phần 1)