Quay lại

Hình ảnh Đại tướng Lê Đức Anh trong kháng chiến chống Pháp