Quay lại

Hình ảnh Đại tướng Lê Đức Anh tại chiến trường Miền Nam (Phần 2)