Quay lại

Đại tướng Lê Đức Anh - từ chính trị viên Chi đội đến Tham mưu trưởng khu Sài Gòn- Chợ Lớn