Quay lại

Đại tướng Lê Đức Anh trong ký ức đồng đội (Phần 1)