Quay lại

Đại tướng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Nhà quân sự tài năng với tầm nhìn chiến lược

Sinh thời, Đại tướng Lê Đức Anh là một nhà quân sự tài năng, có tầm nhìn chiến lược, kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác ở những thời điểm quan trọng.

Đúng vào dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta lại phải chia tay với người chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một vị tướng sáng tạo quyết đoán của quân đội - Đại tướng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đại tướng Lê Đức Anh là người chỉ huy luôn biết vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng vào thực tiễn quân đội. Từ năm 1965, Mỹ đẩy cường độ chiến tranh lên cao chưa từng có, tăng gấp 10 lần quân lên 180.00 người vào miền Nam Việt Nam, đồng thời tiến hành các bước leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Để đối phó, chỉ huy Lê Đức Anh đã đề xuất đánh Mỹ bằng phương pháp mới, tổ chức lực lượng tại chỗ thành các "xã, huyện chiến đấu", bộ đội chủ lực ở vòng ngoài, khi xuất hiện thời cơ thì đánh tập kích.

Là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên đến thị sát Trường Sa ngay từ những ngày quần đảo này còn đang nóng bỏng, Đại tướng Lê Đức Anh đã đọc lời thề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trước thời kỳ Đổi mới, khi đất nước đứng trước những khó khăn gay gắt, Mỹ vẫn tiếp tục bao vây cấm vận và cuộc chiến ở hai đầu biên giới vẫn chưa nguôi, Đại hội 6 đã quyết định công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới trước hết là phải "đổi mới tư duy". Lúc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh đã quyết định điều chỉnh tổ chức biên chế, giảm chi phí quốc phòng, bố trí chiến lược của quân đội cho phù hợp với kế hoạch phòng thủ cơ bản trong thời kỳ mới. Đây là một quyết định khó khăn ở thời điểm ấy.

Luôn có mặt ở những điểm nóng nhất, người chỉ huy Lê Đức Anh luôn lăn lộn với thực tế chiến trường để tìm ra những cách đánh hiệu quả. Ở thời điểm khó khăn nhất, ông đã đưa ra các quyết định đúng trong những vấn đề chiến lược của đất nước.