Quay lại

Đại tướng Lê Đức Anh với chiến dịch Hồ Chí Minh

Khi sinh thời, Đại tướng Lê Đức Anh từng có rất nhiều công lao trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.