Quay lại

Đại tướng Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung của dân tộc

“Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và cuộc sống bình dị của đồng chí Lê Đức Anh góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, là niềm tự hào của dân tộc”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Sáng 30/11, tại TP Huế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy TT-Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học (HTKH) cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương TT-Huế”.

Đại tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Anh
Toàn cảnh hội thảo khoa học về Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo HTKH chủ trì.

Dự hội thảo còn có các vị lãnh đạo nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương.

Đại tướng Lê Đức Anh sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế).

Đại tướng Lê Đức Anh đã tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi (năm 1937), trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khi mới 18 tuổi (năm 1938).

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh vượt qua bao cam go, thử thách khốc liệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Anh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

“Dù trên cương vị công tác và trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Lê Đức Anh cũng luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, “hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; bản lĩnh và sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hội thảo khoa học là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học cần tập trung thảo luận, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của Đại tướng Lê Đức Anh gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Làm rõ công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đối với thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt. 

“Phân tích và làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng của đồng chí Lê Đức Anh về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện; củng cố quốc phòng; mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. 

Đại tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Anh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về cuộc đời hoạt động cách mạng đầy oanh liệt, vinh quang của của Đại tướng Lê Đức Anh.

Đề dẫn do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày và các tham luận tại hội thảo đã nhấn mạnh những mốc son trong cuộc đời hoạt động đầy oanh liệt, vinh quang của của Đại tướng Lê Đức Anh với những đóng góp quan trọng trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 và công lao to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

“Phẩm chất và tài năng của đồng chí Lê Đức Anh không ngừng tỏa sáng, phát huy trên các cương vị được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là người chỉ huy, vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, trung kiên và có uy tín của Đảng và Nhà nước ta…”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
 

Quang Thành